Citations Database

Submit Your Publication

GenScript services and products have been used extensively by scientists worldwide to improve their research efficiency. Here, we have collected a representation of citations for your reference.

Date from
Page: 1/950 Results per page
LL‐37_Renalexin hybrid peptide exhibits antimicrobial activity at lower MICs than its counterpart single peptides
Authors: Julius Kwesi Narh , Nestor G Casillas-Vega , Xristo Zarate
Journal: Appl Microbiol Biotechnol .
PubMed ID: 38229302
Doi: doi.org/10.1007/s00253-023-12887-5
Products & Services: Gene Synthesis   
Biochemical and structural analysis of N-myristoyltransferase mediated protein tagging
Authors: Paul Monassa , Frédéric Rivière , Cyril Dian , Frédéric Frottin , Carmela Giglione , Thierry Meinnel
Journal: Methods Enzymol .
PubMed ID: 37230587
Doi: 10.1016/bs.mie.2023.02.016
Products & Services: Peptide Synthesis   
Kinetic and catalytic features of N-myristoyltransferases
Authors: Frédéric Rivière , Paul Monassa , Carmela Giglione , Thierry Meinnel
Journal: Methods Enzymol .
PubMed ID: 37230588
Doi: 10.1016/bs.mie.2023.02.018
Products & Services: Peptide Synthesis   
Single dose of a recombinant vesicular stomatitis virus-based vaccine elicits robust and durable neutralizing antibody response against Hantaan virus
Authors: Hui Zhang, He Liu , Jing Wei , Yamei Dang , Yuan Wang , Qiqi Yang , Liang Zhang , Chuantao Ye , Bin Wang , Xiaolei Jin , Linfeng Cheng , Hongwei Ma , Yangchao Dong , Yinghui Li , Yinlan Bai , Xin Lv , Yingfeng Lei , Zhikai Xu , Wei Ye , Fanglin Zhang
Journal: NPJ Vaccines .
PubMed ID: 38341504
Doi: 10.1038/s41541-024-00814-2
Products & Services: Gene Synthesis   
Unveiling the structural mechanisms of nonpeptide ligand recognition and activation in human chemokine receptor CCR8
Authors: Shan Jiang , Xi Lin , Lijie Wu , Ling Wang , Yiran Wu , Ziyi Xu , Fei Xu
Journal: Sci Adv .
PubMed ID: 38306437
Doi: 10.1126/sciadv.adj7500
Products & Services: Codon Optimization   
ECSIT facilitates memory CD8+ T cell development by mediating fumarate synthesis during viral infection and tumorigenesis
Authors: Yongbing Yang , Yanan Wang , Zhongcheng Wang , Huanyu Yan , Yi Gong , Yingchao Hu , Yuying Jiang , Shuang Wen , Feifei Xu , Bingwei Wang , Fiachra Humphries , Yun Chen , Xi Wang , Shuo Yang
Journal: Nat Cell Biol .
PubMed ID: 38326554
Doi: 10.1038/s41556-024-01351-9
Products & Services: Peptide Synthesis   
An Enzyme-Cleavable Solubilizing-Tag Facilitates the Chemical Synthesis of Mirror-Image Protein
Authors: Yupeng Zheng, Baochang Zhang , Wei-Wei Shi, Xiangyu Deng, Tong-Yue Wang, Dongyang Han, Yuxiang Ren, Ziyi Yang, Yong-Kang Zhou, Jian Kuang, Zhi-Wen Wang, Shan Tang, Ji-Shen Zheng
Journal: Angew Chem Int Ed Engl .
PubMed ID: 38326236
Doi: 10.1002/ange.202318897
Products & Services: Custom Vector Construction   
Distinct structural variants and repeat landscape shape the genomes of the ancient grapes Aglianico and Falanghina
Authors: Riccardo Aversano, Marina Iovene , Salvatore Esposito , Alberto L'Abbate , Clizia Villano , Ermanno Di Serio , Maria Francesca Cardone , Carlo Bergamini , Riccardo Aiese Cigliano , Vincenzo D'Amelia , Luigi Frusciante , Domenico Carputo
Journal: BMC Plant Biol.
PubMed ID: 38317087
Doi: 10.1186/s12870-024-04778-2
Products & Services: Custom DNA/RNA Oligos   
An oncolytic virus–T cell chimera for cancer immunotherapy
Authors: Yuxuan Chen , Xiaohong Chen , Weier Bao , Gang Liu , Wei Wei , Yuan Ping
Journal: Nat Biotechnol .
PubMed ID: 38336902
Doi: 10.1038/s41587-023-02118-7
Products & Services: Recombinant Proteins   
Structure-guided engineering enables E3 ligase-free and versatile protein ubiquitination via UBE2E1
Authors: Xiangwei Wu, Yunxiang Du, Lu-Jun Liang, Ruichao Ding, Tianyi Zhang, Hongyi Cai, Xiaolin Tian, Man Pan, Lei Liu
Journal: Nat Commun .
PubMed ID: 38341401
Doi: 10.1038/s41467-024-45635-y
Products & Services: Gene Synthesis   
Increasing β-hexosaminidase A activity using genetically modified mesenchymal stem cells
Authors: Alisa A Shaimardanova , Daria S Chulpanova , Valeriya V Solovyeva 1, Shaza S Issa , Aysilu I Mullagulova , Angelina A Titova , Yana O Mukhamedshina , Anna V Timofeeva , Alexander M Aimaletdinov , Islam R Nigmetzyanov , Albert A Rizvanov
Journal: Neural Regen Res .
PubMed ID: 37488869
Doi: 10.4103/1673-5374.375328
Products & Services: Gene Synthesis   
Minimalist Nanovaccine with Optimized Amphiphilic Copolymers for Cancer Immunotherapy
Authors: Le Niu , Yu Miao , Zhiqin Cao , Ting Wei , Jiafei Zhu , Maoyi Li , Boxiong Bai , Linfu Chen , Nanhui Liu , Feng Pan , Junjie Zhu , Cheng Wang , Yang Yang , Qian Chen
Journal: ACS Nano .
PubMed ID: 38230639
Doi: 10.1021/acsnano.3c10174
Products & Services: Peptide Synthesis   
Collaborative regulation of yeast SPT-Orm2 complex by phosphorylation and ceramide
Authors: Tian Xie , Feitong Dong , Gongshe Han , Xinyue Wu , Peng Liu , Zike Zhang , Jianlong Zhong , Somashekarappa Niranjanakumari , Kenneth Gable , Sita D Gupta , Wenchen Liu , Peter J Harrison , Dominic J Campopiano , Teresa M Dunn , Xin Gong
Journal: Cell Rep .
PubMed ID: 38285738
Doi: doi.org/10.1016/j.celrep.2024.113717
A metalloprotein nanoparticle scaffold co-delivers antigens and adjuvants with metal-enhanced STING activation for vaccination preventing viral infections
Authors: Jiexin Li , Qian Qiu , He Ren , Jingyu Zhang , Chen Zhang , Gengqi Liu , Boyang Sun , Bin Zheng , Jonathan F. Lovell , Yumiao Zhang
Journal: Nano Today
Doi: 10.1016/j.nantod.2024.102156
Rapid production of chimeric silkworm/spider silk with improved mechanical properties by infection of nonpermissive Bombyx mori with recombinant AcMNPV harboring native-size of spidroin genes
Authors: Xiaolong Hu, Nan Li , Sicheng Guo, Min Zhu , Xing Zhang , Chonglong Wang , Chengliang Gong
Journal: Int J Biol Macromol .
PubMed ID: 38035957
Doi: 10.1016/j.ijbiomac.2023.128466.
Products & Services: Plasmid DNA Preparation   Peptide Synthesis   
Glycosylase-based base editors for efficient T-to-G and C-to-G editing in mammalian cells
Authors: Lijun Ye , Dongdong Zhao , Ju Li , Yiran Wang , Bo Li , Yuanzhao Yang , Xueting Hou , Huibin Wang , Zhandong Wei , Xiaoqi Liu , Yaqiu Li, Siwei Li , Yajing Liu , Xueli Zhang , Changhao Bi
Journal: Nat Biotechnol .
PubMed ID: 38168994
Doi: 10.1038/s41587-023-02050-w
Products & Services: Gene Synthesis   Gene Synthesis   
A framework for Frizzled-G protein coupling and implications to the PCP signaling pathways
Authors: Zhibin Zhang , Xi Lin , Ling Wei , Yiran Wu , Lu Xu , Lijie Wu , Xiaohu Wei , Suwen Zhao, Xiangjia Zhu , Fei Xu
Journal: Cell Discov .
PubMed ID: 38182578
Doi: s41421-023-00627-y
Products & Services: Codon Optimization   
Lipopolysaccharides from a Shiraia fruiting body-associated bacterium elicit host fungal hypocrellin A biosynthesis through nitric oxide generation
Authors: Xin Ping Li , Wen Hao Shen , Lu Lu Zhou , Qun Yan Huang , Rui Peng Cong , Li Ping Zheng , Jian Wen Wang
Journal: Carbohydr Polym .
PubMed ID: 37985049
Doi: 10.1016/j.carbpol.2023.121498.
Synovial sarcoma X breakpoint 1 protein uses a cryptic groove to selectively recognize H2AK119Ub nucleosomes
Authors: Zebin Tong , Huasong Ai, Ziyu Xu , Kezhang He , Guo-Chao Chu, Qiang Shi , Zhiheng Deng, Qiaomei Xue , Maoshen Sun, Yunxiang Du , Lujun Liang, Jia-Bin Li , Man Pan , Lei Liu
Journal: Nat Struct Mol Biol .
PubMed ID: 38177667
Doi: 10.1038/s41594-023-01141-1
Inhaled nanoparticles for treating idiopathic pulmonary fibrosis by inhibiting honeycomb cyst and alveoli interstitium remodeling
Authors: Meng-Meng Han , Ling Tang , Bin Huang , Xue-Na Li , Yue-Fei Fang , Liang Qi , Bo-Wen Duan , Ya-Ting Yao , Yu-Jing He , Lei Xing , Hu-Lin Jiang
Journal: J Control Release .
PubMed ID: 38242209
Doi: 10.1016/j.jconrel.2024.01.032
Products & Services: Catalog Antibody   
Regulation of RAS palmitoyltransferases by accessory proteins and palmitoylation
Authors: Anlan Yang , Shengjie Liu , Yuqi Zhang , Jia Chen , Yujing Fan , Fengxiang Wang , Yilong Zou , Shan Feng , Jianping Wu , Qi Hu
Journal: Nat Struct Mol Biol .
PubMed ID: 38182928
Doi: 10.1038/s41594-023-01183-5
High-Yield Expression and Purification of Scygonadin, an Antimicrobial Peptide, Using the Small Metal-Binding Protein SmbP
Authors: Jessica J. Gomez-Lugo 1 , Nestor G. Casillas-Vega , Alma Gomez-Loredo , Isaias Balderas-Renteria and Xristo Zarate
Journal: Microorganisms
Doi: doi.org/10.3390/microorganisms12020278
Products & Services: Gene Synthesis   
ETHYLENE RESPONSE FACTOR 070 inhibits flowering in Pak-choi by indirectly impairing BcLEAFY expression
Authors: Zhanghong Yu , Xiaoshan Chen , Yan Li , Sayyed Hamad Ahmad Shah , Dong Xiao , Jianjun Wang , Xilin Hou , Tongkun Liu , Ying Li
Journal: Plant Physiol .
PubMed ID: 38269601
Doi: 10.1093/plphys/kiae021
Products & Services: Custom Vector Construction   
Remodelling the inguinal adipose sensory system to switch on the furnace: Electroacupuncture stimulation induces brown adipose thermogenesis
Authors: Mengjiang Lu , Ziwei Yu , Xingyu Yang , Li An , Xinyue Jing , Tiancheng Xu , Mengqian Yuan , Bin Xu , Zhi Yu
Journal: Diabetes Obes Metab .
PubMed ID: 38229447
Doi: 10.1111/dom.15444
Biosynthesis of 10-Hydroxy-2-decenoic Acid through a One-Step Whole-Cell Catalysis
Authors: Ke Fang , Ziting Xu , Lu Yang , Quan Cui , Bowen Du , Huijing Liu , Ruiming Wang , Piwu Li , Jing Su , Junqing Wang
Journal: J Agric Food Chem .
PubMed ID: 38175798
Doi: 10.1021/acs.jafc.3c08142
Products & Services: Gene Synthesis   
Let-7a-5p Regulates Animal Lipid Accumulation by Targeting Srebf2 and Thbs1 Signaling
Authors: Jiahao Shao , Genglong Jiang , Yanhong Li, Meigui Wang, Tao Tang, Jie Wang , Xianbo Jia and Songjia Lai
Journal: Int. J. Mol. Sci
Doi: 10.3390/ijms25020894
Guiding bar motif of thioredoxin reductase 1 modulates enzymatic activity and inhibitor binding by communicating with the co-factor FAD and regulating the flexible C-terminal redox motif
Authors: Wuyang Shi , Shibo Sun , Haowen Liu , Yao Meng , Kangshuai Ren , Guoying Wang , Minghui Liu , Jiaqi Wu , Yue Zhang , Huang Huang , Meiyun Shi , Weiping Xu , Qiang Ma , Bingbing Sun , Jianqiang Xu
Journal: Redox biology
Doi: 10.1016/j.redox.2024.103050
N-acetyltransferase 10 regulates alphavirus replication via N4- acetylcytidine (ac4C) modification of the lymphocyte antigen six family member E (LY6E) mRNA
Authors: Yamei Dang , Jia Li , Yuchang Li , Yuan Wang , Yajing Zhao , Ningbo Zhao , Wanying Li , Hui Zhang , Chuantao Ye , Hongwei Ma , Liang Zhang , He Liu , Yangchao Dong , Min Yao , Yingfeng Lei , Zhikai Xu , Fanglin Zhang , Wei Ye
Journal: J Virol .
PubMed ID: 38169284
Doi: 10.1128/jvi.01350-23
Products & Services: Polyclonal Antibody Services   
Co-opting the E3 ligase KLHDC2 for targeted protein degradation by small molecules
Authors: Christopher M. Hickey, Katherine M. Digianantonio, Kurt Zimmermann  , Alicia Harbin, Connor Quinn, Avani Patel, Peter Gareiss  , Amanda Chapman1 , Bernadette Tiberi1,2, Jennifer Dobrodziej1,3, John Corradi1 , Angela M. Cacace1 , David R. Langley & Miklós Békés
Journal: NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY
Doi: 10.1038/s41594-023-01146-w
Products & Services: Peptide Synthesis   Gene Synthesis   
Oat Peptides Alleviate Dextran Sulfate Sodium Salt-Induced Colitis by Maintaining the Intestinal Barrier and Modulating the Keap1-Nrf2 Axis
Authors: Zhong-Hao Ji, Wen-Yin Xie , Pei-Sen Zhao , Hong-Yu Wu , Wen-Zhi Ren , Jin-Ping Hu , Wei Gao , Bao Yuan
Journal: Nutrients .
PubMed ID: 38140314
Doi: 10.3390/nu15245055
Products & Services: Peptide Synthesis   
Serine-129 phosphorylation of α-synuclein is an activity-dependent trigger for physiologic protein-protein interactions and synaptic function
Authors: Leonardo A Parra-Rivas , Kayalvizhi Madhivanan , Brent D Aulston , Lina Wang , Dube Dheeraj Prakashchand , Nicholas P Boyer , Veronica M Saia-Cereda , Kristen Branes-Guerrero , Donald P Pizzo , Pritha Bagchi , V S Sundar , Yong Tang , Utpal Das , David A Scott , Padmini Rangamani , Yuki Ogawa , Subhojit Roy
Journal: Neuron .
PubMed ID: 38128479
Doi: 10.1016/j.neuron.2023.11.020
Products & Services: Gene Services   
Staphylococcus aureus functional amyloids catalyze degradation of β-lactam antibiotics
Authors: Elad Arad , Kasper B Pedersen , Orit Malka, Sisira Mambram Kunnath , Nimrod Golan , Polina Aibinder , Birgit Schiøtt , Hanna Rapaport, Meytal Landau , Raz Jelinek
Journal: Nat Commun .
PubMed ID: 38081813
Doi: s41467-023-43624-1
Products & Services: Peptide Synthesis   
Molecular mechanism of allosteric activation of the CRISPR ribonuclease Csm6 by cyclic tetra-adenylate
Authors: Liyang Du , Qinwei Zhu & Zhonghui Lin
Journal: The EMBO Journal
Doi: 10.1038/s44318-023-00017-w
Products & Services: Gene Synthesis   
Structural dynamics of the CROPs domain control stability and toxicity of Paeniclostridium sordellii lethal toxin
Authors: Yao Zhou, Xiechao Zhan , Jianhua Luo, Diyin Li , Ruoyu Zhou , Jiahao Zhang , Zhenrui Pan , Yuanyuan Zhang , Tianhui Jia , Xiaofeng Zhang , Yanyan Li , Liang Tao
Journal: Nat Commun .
PubMed ID: 38114525
Doi: 10.1038/s41467-023-44169-z
Products & Services: Codon Optimization   
Plant-based meat analogues enhance the gastrointestinal motility function and appetite of mice by specific volatile compounds and peptides
Authors: Yunting Xie, Linlin Cai, Mengzhen Ding, Kai Shan, Di Zhao, Guanghong Zhou, Chunbao Li
Journal: Food Research International
Doi: 10.1016/j.foodres.2023.113551
Products & Services: Gene Synthesis   
Shenqi Fuzheng injection restores the sensitivity to gefitinib in non-small cell lung cancer by inhibiting the IL-22 STAT3 AKT pathway
Authors: Jiali Wang , Xianhai He , Zhirong Jia , Aiwen Yan , Kang Xiao , Shuo Liu , Mengjun Hou , Yaling Long , Xuansheng Ding
Journal: Pharm Biol .
PubMed ID: 38100532
Doi: 10.1080/13880209.2023.2292266
Products & Services: PCR Cloning and Subcloning   
A KDPG sensor RccR governs Pseudomonas aeruginosa carbon metabolism and aminoglycoside antibiotic tolerance
Authors: Yujue Wang , Zhipeng Wang , Weizhong Chen , Ze-Hui Ren , Hui Gao , Jiani Dai , Guan-Zheng Luo , Zhaowei Wu , Quanjiang Ji
Journal: Nucleic Acids Res .
PubMed ID: 38096062
Doi: 10.1093/nar/gkad1201
Products & Services: Molecular Biology Reagents   
Synthetic High-Density Lipoprotein-Based Nanomedicine to Silence SOCS1 in Tumor Microenvironment and Trigger Antitumor Immunity against Glioma
Authors: Chunrong Yang , Yujie Li , Yuchen Yang , Qiankun Ni , Zeyu Zhang , Yi Chai , Jinghong Li
Journal: Angew Chem Int Ed Engl .
PubMed ID: 37847126
Doi: 10.1002/anie.202312603
Products & Services: Peptide Synthesis   
Structure and mechanism of a eukaryotic ceramide synthase complex
Authors: Tian Xie , Qi Fang , Zike Zhang , Yanfei Wang , Feitong Dong , Xin Gong
Journal: EMBO J .
PubMed ID: 37953642
Doi: 10.15252/embj.2023114889
Biguanide chitosan microneedles with cell-free DNA scavenging ability for psoriasis therapy
Authors: Zihao Liu , Yu Wang , Yuhan Zhang , Liufu Hu , Bozhi Chen , Yang Li , Xindong Guo , Bingran Yu , Fu-Jian Xu
Journal: Bioactive Materials
Doi: 10.1016/j.bioactmat.2023.11.015
Products & Services: Gene Synthesis   
The OsBZR1-OsSPX1/2 Module Fine-tunes Growth-Immunity Trade-off in Adaptation to Pi Availability in Rice
Authors: Yuqing He , Yao Zhao , Jitao Hu , Lanlan Wang , Linying Li , Xueying Zhang , Zhongjing Zhou , Lili Chen , Hua Wang , Jiaoyu Wang , Gaojie Hong
Journal: Mol Plant .
PubMed ID: 38069474
Doi: 10.1016/j.molp.2023.12.003
Anti-virulence and bactericidal activities of Stattic against Shigella sonnei
Authors: Mingfang Wang, Jia Zeng, Huihui Tan, Quan Guo, Xia Li, Xiwen Ling, Jinyue Zhang, Shihao Song, Yinyue Deng
Journal: Appl Environ Microbiol .
PubMed ID: 38032177
Doi: 10.1128/aem.01074-23
Ferricyanide-promoted Oxidative Activation and Ligation of Protein Thioacids in Neutral Aqueous Media
Authors: Guo-Chao Chu, Lu-Jun Liang, Rui Zhao, Yan-Yan Guo, Chun-Tong Li, Chong Zuo, Huasong Ai, Xiao Hua, Zi-Chen Li, Yi-Ming Li, Lei Liu
Journal: CCS Chemistry
Doi: 10.31635/ccschem.023.202303397
Immunoswitch Nanomodulators Enable Active Targeting and Selective Proliferation of Regulatory T Cells for Multiple Sclerosis Therapy
Authors: Xiaoshuang Wang , Zhilin Liu , Di Wang , Yingyu Zhang , Honglei Zhang , Fuxin Xue , Xianhong Wang , Zhaohui Tang , Xuemei Han
Journal: ACS Nano .
PubMed ID: 38113242
Doi: 10.1021/acsnano.3c09225
Products & Services: Catalog Peptides   
Covalent PROTAC design method based on a sulfonyl pyridone probe
Authors: Qinhong Luo , Yaqi Wang , Zhanfeng Hou , Huiting Liang , Licheng Tu , Yun Xing , Chuan Wan , Jianbo Liu , Rui Wang , Lizhi Zhu , Wei Han , Jianlong Wu , Fei Lu , Feng Yin , Zigang Li
Journal: Chem Commun (Camb) .
PubMed ID: 38054347
Doi: 10.1039/d3cc05127g
Products & Services: Gene Synthesis   
Inhalation of taraxasterol loaded mixed micelles for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis
Authors: Tong Zhang , Chao Sun , Shubin Yang , Zimin Cai , Sifeng Zhu , Wendian Liu , Yun Luan , Cheng Wang
Journal: Chinese Chemical Letters
Doi: 10.1016/j.cclet.2023.109248
Products & Services: Recombinant Proteins   
Discrimination of Disaccharide Isomers of Different Glycosidic Linkages Using a Modified MspA Nanopore
Authors: Shanyu Zhang , Zhenyuan Cao , Pingping Fan , Wen Sun , Yunqi Xiao , Panke Zhang , Yuqin Wang , Shuo Huang
Journal: Angew Chem Int Ed Engl .
PubMed ID: 38116834
Doi: 10.1002/anie.202316766
Products & Services: Gene Synthesis   
A new vaccination regimen using adenovirus-vectored vaccine confers effective protection against African swine fever virus in swine
Authors: Wenming Liu , Hengchun Li , Bo Liu , Tianxing Lv , Chenchen Yang , Si Chen , Liqiang Feng , Liangxue Lai , Ziyuan Duan , Xinwen Chen , Pingchao Li , Suhua Guan , Ling Chen
Journal: Emerg Microbes Infect .
PubMed ID: 37401832
Doi: 10.1080/22221751.2023.2233643
Products & Services: Peptide Synthesis   
Molecular basis of Spns2-facilitated sphingosine-1-phosphate transport
Authors: Bin Pang , Leiye Yu , Tong Li , Haizhan Jiao , Xiaomei Wu , Jinxin Wang , Ruiping He , Yurou Zhang , Juan Wang , Hongli Hu , Wei Dai , Li Chen , Ruobing Ren
Journal: Cell Res .
PubMed ID: 38123824
Doi: 10.1038/s41422-023-00908-x
Products & Services: GenCrispr Cas9 Genome Editing   
Development of a highly efficient prime editor system in mice and rabbits
Authors: Yuqiang Qian , Di Wang , Wenchao Niu , Zheng Shi , Mao Wu , Ding Zhao , Jinze Li , Xun Gao , Zhongtian Zhang , Liangxue Lai , Zhanjun Li
Journal: Cell Mol Life Sci .
PubMed ID: 37924393
Doi: 10.1007/s00018-023-05003-3
Products & Services: Synthetic sgRNA and crRNA Service   
< 1 2 3 4 5 6 > Total Pages 950

Do you like the current new website?

Hate

Dislike

Neutral

Like

Love

*