Citations Database

Submit Your Publication

GenScript services and products have been used extensively by scientists worldwide to improve their research efficiency. Here, we have collected a representation of citations for your reference.

Date from
Page: 1/1 Results per page
Phosphorylation of Jhd2 by the Ras-cAMP-PKA(Tpk2) pathway regulates histone modifications and autophagy
Authors: Qi Yu , Xuanyunjing Gong , Yue Tong , Min Wang , Kai Duan , Xinyu Zhang , Feng Ge , Xilan Yu , Shanshan Li
Journal: NaCommunt
PubMed ID: 36167807
Doi: 10.1038/s41467-022-33423-5
The Role of CD147 in Pathological Cardiac Hypertrophy Is Regulated by Glycosylation
Authors: Fang-Yuan Zhong, Yi-Chao Zhao, Chen-Xu Zhao, Zhi-Chun Gu, Xi-Yuan Lu, Wen-Long Jiang, Ling-Chen Gao, Wen-Li Li, Zi-Han Qin, Heng Ge, Jun Pu
Journal: Oxid Med Cell Longev
PubMed ID: 35096272
Doi: 10.1155/2022/6603296
Zipper head mechanism of telomere synthesis by human telomerase
Authors: Futang Wan, Yongbo Ding, Yuebin Zhang, Zhenfang Wu, Shaobai Li, Lin Yang, Xiangyu Yan, Pengfei Lan, Guohui Li, Jian Wu, Ming Lei
Journal: Cell Res
PubMed ID: 34782750
Doi: 10.1038/s41422-021-00586-7
Deubiquitinase JOSD2 stabilizes YAP/TAZ to promote cholangiocarcinoma progression
Authors: Meijia Qian, Fangjie Yan, Weihua Wang, Jiamin Du, Tao Yuan, Ruilin Wu, Chenxi Zhao, Jiao Wang, Jiabin Lu, Bo Zhang, Nengming Lin, Xin Dong, Xiaoyang Dai, Xiaowu Dong, Bo Yang, Hong Zhu, Qiaojun He
Journal: Acta Pharm Sin B
PubMed ID: 35024322
Doi: 10.1016/j.apsb.2021.04.003
Structural insights into transcriptional regulation of human RNA polymerase III
Authors: Qianmin Wang, Shaobai Li, Futang Wan, Youwei Xu, Zhenfang Wu , Mi Cao, Pengfei Lan , Ming Lei , and Jian Wu 
Journal: Nat Struct Mol Biol
PubMed ID: 33558766
Doi: 10.1038/s41594-021-00557-x
Products & Services: Peptide Services   
PARP1 Suppresses the Transcription of PD-L1 by Poly(ADP-Ribosyl)ating STAT3.
Authors: DingLing,ChenXi,XuXiaqing,QianYuli,LiangGuikai,YaoFengqi,YaoZhangting,WuHonghai,ZhangJieqiong,HeQiaojun,Ya
Journal: Cancer Immunol Res
PubMed ID: 30401677
Doi: 10.1158/2326-6066.CIR-18-0071
Products & Services: Catalog Antibody   
HMGB1 represses the anti-cancer activity of sunitinib by governing TP53 autophagic degradation via its nucleus-to-cytoplasm transport.
Authors: Luo P, Xu Z, Li G, Yan H, Zhu Y, Zhu H, Ma S, Yang B, He Q.
Journal: Autophagy
PubMed ID: 30205729
Doi: 10.1080/15548627.2018.1501134
Products & Services: Catalog Antibody   
AKR1C1 Activates STAT3 to Promote the Metastasis of Non-Small Cell Lung Cancer.
Authors: ZhuHong,ChangLin-Lin,YanFang-Jie,HuYan,ZengChen-Ming,ZhouTian-Yi,YuanTao,YingMei-Dan,CaoJi,HeQiao-Jun,Ya
Journal: Theranostics
PubMed ID: 29344298
Doi: 10.7150/thno.21463
< 1 > Total Pages 1
feedback

Do you like the current new website?

Hate

Dislike

Neutral

Like

Love

*